Dr. Öğr. Üyesi VEDAT ŞAHİN NKUAVES

Kimlik Bilgileri

Dr. Öğr. Üyesi VEDAT ŞAHİN

T: (0282) 250 2673

M vsahin@nku.edu.tr

W vsahin.cv.nku.edu.tr

Kurum Bilgileri
Birim:Fen - Edebiyat Fakültesi
Bölüm:Coğrafya
Ana Bilim Dalı:
Doktora
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ORTAÖĞRETİM SOSYAL ALANLAR ÖĞRETMENLİĞİ (DR)
Öğrenim Yılları: 2007-2011
Tez: İngiltere´de yükseköğretimde, coğrafya eğitim ve öğretiminin müfredat, metot ve araç-gereç açısından değerlendirilmesi (2011)
Yüksek Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ORTADOĞU ARAŞTIRMALARI ENSTİTÜSÜ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:ORTADOĞU COĞRAFYASI (YL) (TEZLİ)
Öğrenim Yılları: 1996-2001
Tez: Arabistan Yarımadasında Suyun Jeopolitik Önemi (2001)
Lisans
Üniversite: MARMARA ÜNİVERSİTESİ
Fakülte / Enstitü / Yüksekokul:ATATÜRK EĞİTİM FAKÜLTESİ
Bölüm / Program / Anabilim Dalı:SOSYAL BİLİMLER VE TÜRKÇE EĞİTİMİ BÖLÜMÜ / COĞRAFYA EĞİTİMİ ANABİLİM DALI
Öğrenim Yılları: 1992-1996
Tez:
Yabancı Dil Bilgileri
İngilizce:Gelişmiş
Akademik Görevler
Yrd. Doç. Dr. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ / COĞRAFYA BÖLÜMÜ / BEŞERİ VE İKTİSADİ COĞRAFYA ANABİLİM DALI
2013-
İdari Görevler
Bölüm Bşk. NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
COĞRAFYA
2016-
Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliği NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ
FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ
2016-
Üniversite Dışı İş Deneyimi
ÖĞRETMEN VE MD. YRD MEB 1996-2013
Üniversiteler Arası Kurul Bilim Alanı Bilgileri
Eğitim Bilimleri ve Öğretmen Yetiştirme Temel Alanı / Ortaöğretim Sosyal Alanlar Eğitimi
Coğrafya Eğitimi
Uluslararası hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ŞAHİN V., İNGİLTERE’DE ÖĞRETMEN STANDARTLARI VE COĞRAFYA EĞİTİMİ, Kesit Akademi, pp. 273-286, 2017.
Özgün Makale SOBİAD
2. ŞAHİN V., First-Year Student Views on Geography as a Department and as a Profession, Kastamonu Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, vol. 25, pp. 1651-1658, 2017.
Özgün Makale Thomson Reuters, Tubitak Ulakbim Soyal bilimler veri tabanı Erişim Linki
3. ŞAHİN V., TÜRKİYE EĞİTİM COĞRAFYASINA EKONOMİ TEMELLİ BİR YAKLAŞIM, ASOSJOURNAL DERGİSİ, pp. 250-260, 2016.
Özgün Makale Sobiad, Cite factor, index copernicus, akacemic keys, Scientific indexing services, asos, aoji, Akademik Türk indeksleri dizini, Türk eğitim indeksi, jurnal indeks, advenced science index Erişim Linki
4. ŞAHİN V., LOJİSTİK MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİLERİNİN LOJİSTİK COĞRAFYASI BİLGİ VE ALGILARI ÜZERİNE BİR İNCELEME, Türkiye Sosyal Araştırmalar Dergisi, pp. 437-450, 2016.
Özgün Makale TÜBİTAK Ulakbim, Türk Eğitim İndeksi, Asos (Sosyal Bilimler İndeksi), ICI Journals MAster, Index Copernicus, Arastirmax (Scientific Publication Index) Erişim Linki
5. ŞAHİN V., İKLİM DEĞİŞİMİ VE ARICILIK ARASINDAKİ İLİŞKİNİN ÖĞRENCİ GÖRÜŞLERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 8, pp. 423-429, 2015.
Özgün Makale
6. ŞAHİN V., BİLGİLİ M., KOCALAR A. O., Coğrafya Lisans Öğrencilerinin Eğitimdeki İnovasyon İle İlgili Görüşleri, Journal of Turkish Studies, vol. 10, pp. 1411-1411, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
7. KOCALAR A. O., ŞAHİN V., UYGULAMA OKULUNDAKİ DENEYİMİN COĞRAFYA ÖĞRETMEN ADAYLARI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ, ULUSLARARSI EĞİTİM BİLİMLERİ DERGİSİ, pp. 320-332, 2015.
Özgün Makale Sobiad, Cite factor, Akademik Türk indeksleri dizini, Türk eğitim indeksi
8. ŞAHİN V., ORTAÖĞRETİM COĞRAFYA DERS KİTAPLARININ SÖZLÜK KISIMLARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 8, pp. 398-403, 2015.
Özgün Makale
9. ÇEPNİ O., AYDIN F., ŞAHİN V., Coğrafya Öğretmen Adaylarının Öğretmenlik Uygulaması Dersine İlişkin Görüşleri, Cumhuriyet International Journal of Education, vol. 4, pp. 35-49, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
10. ŞAHİN V., Otelcilik Ve Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Coğrafya Dersine Olan İlgi ve Algıları: Tekirdağ Ör, Journal of Turkish Studies, vol. 10, pp. 817-817, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
11. ŞAHİN V., 12. SINIF COĞRAFYA MÜFREDATINA ÇEVRESEL KONU YAKLAŞIMLI BİR İNCELENME, The Journal of Academic Social Science Studies, vol. 9, pp. 365-365, 2015.
Özgün Makale Erişim Linki
12. ŞAHİN V., TEKİRDAĞ İLİNDE NÜFUS VE YERLEŞMENİN COĞRAFİ ANALİZİ, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, vol. 7, pp. 345-357, 2014.
Özgün Makale Erişim Linki
13. ŞAHİN V., SAĞDIÇ M., Liselerde Coğrafya Derslerinde Etkinlik Kitabının Gerekliliği Üzerine Bir İnceleme, Uluslararası Alan Araştırmaları Dergisi-, pp. 1-13, 2012.
Özgün Makale Endekste taranmıyor
Ulusal hakemli dergilerde yayımlanan makaleler
1. ŞAHİN V., COĞRAFYA BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNİN YGS VE LYS’DEKİ ORTALAMA ALAN BAŞARILARI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), ss. 70-74, 2016.
Özgün Makale Erişim Linki
2. ŞAHİN V., TEKİRDAĞ’IN EĞİTİM COĞRAFYASI ÜZERİNE BİR İNCELEME, Doğu Coğrafya Dergisi, cilt 20, ss. 43-60, 2015.
Özgün Makale TÜBİTAK ULAKBİM SOSYAL BİLİMLER VERİTABANI Erişim Linki
3. ŞAHİN V., ÖZEY R., İNGİLTERE’DE LİSANS DÜZEYİNDE COĞRAFİ ARAZİ ÇALIŞMALARI, Marmara Coğrafya Dergisi (elektronik), ss. 1-17, 2015.
Özgün Makale ULAKBİM
4. ŞAHİN V., LOJİSTİK COĞRAFYASI ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Marmara Coğrafya Dergisi, ss. 344-362, 2014.
Özgün Makale ULAKBİM Erişim Linki
5. ŞAHİN V., NÜFUS COĞRAFYASI AÇISINDAN BİR DEĞERLENDİRME: BEYKOZ’DA NÜFUS ARTIŞININ SEYRİ VE MEKÂNSAL DAĞILIŞI, Marmara Coğrafya Dergisi, ss. 319-330, 2013.
Özgün Makale ULAKBİM Erişim Linki
6. ŞAHİN V., Gümüşhane’nin Eğitime Ait Verileri ve Bunlara Coğrafi Yapının Etkisi, Marmara Coğrafya Dergisi, ss. 302-318, 2012.
Özgün Makale ULAKBİM
Yazılan uluslararası kitaplar veya kitaptaki bölümler
1. ŞAHİN V., Current Advances in Education, Bölüm: The Use of Maps in Economic Geography Classes: The Caseof Namik Kemal University, Tekirdağ, Yayın Yeri: St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Atasoy Emin, Efe Recep, Jażdżewska Iwona, Yaldır Hülya, 2016.
Bilimsel Kitap
2. ŞAHİN V., Recent Researches in Interdisciplinary Sciences, Bölüm: A Study on the Characteristics to Be Possessed By a Geographer, Yayın Yeri: St. Kliment Ohridski University Press, Editör: Efe Recep, Cürebal İsa, Nyussupova Gulnara, Atasoy Emin, 2016.
Bilimsel Kitap
Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler
1. ŞAHİN V., Sosyoloji Bölümü Öğrencilerinin Coğrafya Eğitiminin Faydası Üzerine Görüşleri, TÜRK COĞRAFYA KURUMU’nun 75. Kuruluş Yılı ULUSLARARASI KONGRESİ (08.11.2017-10.11.2017).
Tam metin bildiri Erişim Linki
2. ŞAHİN V., İNCE Z., OPINIONS ON 2017 GEOGRAPHY TEACHING PROGRAM, INTERNATIONAL CONGRESS ON AFRO - EURASIAN RESEARCH IIIOCTOBER 19-21, 2017 / İSTANBUL (19.10.2017-21.10.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
3. ŞAHİN V., İngiltere’de Öğretmen Standartları ve Coğrafya Eğitimi, ULUSLARARASI ÖĞRETMEN EĞİTİMİ VE AKREDİTASYON KONGRESİ (19.05.2017-21.05.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
4. ŞAHİN V., Coğrafya Ders Müfredatının Anahtar Öğesi: Coğrafya Ders Kitabı Standartları, International Balkan and Near Eastern Social Sciences Congress SeriesIII. IBANESS Congress Series-Edirne / Turkey (04.03.2017-05.03.2017).
Özet bildiri Erişim Linki
5. ŞAHİN V., HIZLI NÜFUS ARTIŞINA BAĞLI OLARAK EĞİTİMDEKİ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMLERE BİR ÖRNEK: İNEGÖL, ULUSLARARASI İNEGÖL TARİHİ VE KÜLTÜRÜ SEMPOZYUMU (14.10.2016-16.10.2016).
Tam metin bildiri Erişim Linki
6. ŞAHİN V., HIZLI NÜFUS ARTIŞINA BAĞLI OLARAK EĞİTİMDEKİ DEĞİŞİM VE DÖNÜŞÜMLERE BİR ÖRNEK: İNEGÖL, Uluslararası İnegöl Tarihi ve Kültürü SEmpozyumu (14.10.2016-16.10.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
7. ŞAHİN V., TÜRKİYE EĞİTİM COĞRAFYASINA EKONOMİ TEMELLİ BİR YAKLAŞIM, Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi (02.06.2016-04.06.2016).
Sözlü Bildiri
8. ŞAHİN V., Lojistik Coğrafyası, 4th International Geography Symposium (23.05.2016-26.06.2016).
Poster Erişim Linki
9. ŞAHİN V., A Study on the Characteristics to be Possessed by A Geographer, 4. Uluslararası Coğrafya Sempozyumu (23.05.2016-26.05.2016).
Özet bildiri Erişim Linki
10. ŞAHİN V., Türkiye Eğitim Coğrafyasına Ekonomi Temelli Bir Yaklaşım, Coğrafyacılar Derneği Uluslararsı Kongresi (02.04.2016-04.04.2016).
Sözlü Bildiri
11. ŞAHİN V., LOJİSTİK COĞRAFYASI VE TÜRKİYE’DE LOJİSTİK COĞRAFYASI EĞİTİMİ ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME, Türkiye Coğrafyacılar Derneği 3. Uluslararası Kongresi (21.05.2015-23.05.2015).
Sözlü Bildiri
12. Vedat Ş., M. S., Liselerde Coğrafya Etkinlik Kitabının Gerekliliğinin Değerlendirilmesi, Türkiye Coğrafyacılar Derneği Uluslararası Kongresi (19.06.2013-21.06.2013).
Sözlü Bildiri
Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler
1. ŞAHİN V., TURİZM FAALİYETLERİ İÇİN TURİZM MESLEK LİSESİ ÖĞRENCİELRİNİN COĞRAFYA EĞİTİMİNİN ÖNEMİ, 4. SAKARYA´DA EĞİTİM ARAŞTIRMALARI KONGRESİ (31.01.2015-31.01.2015).
Sözlü Bildiri
2. ŞAHİN V., Turizm Faaliyetleri İçin Turizm Meslek Lisesi Öğrencilerinin Coğrafya Eğitiminin Önemi, IV. Sakarya Eğitim Araştırmaları Kongresi (31.01.2015-31.01.2015).
Sözlü Bildiri
Yayın Hakemlikleri
1. Turkish Studies - International Periodical for the Languages, Literature and History of Turkish or Turkic, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi Eğitim Bilimleri
2. JASSS-THE JOURNAL OF ARTIFICIAL SOCIETIES AND SOCIAL SIMULATION, Hakemlik Sayısı:2.
Uluslararası Dergi SOBİAD (Sosyal Bilimler Atıf Dizini) EBSCO,MLA, ASOS,TEİ(Türk Eğitim İndeksi),ARASTIRMAX,Akademik Dizin (Akademik Türk Dergileri İndeksi),Journal Seek,Research Bible,İSAM,Index Copernicus,Mendeley,Open Academic Journals Index,DRJI,CiteFactor,Scientific Indexing Services,Sparc IndexingAdvanced Science IndexAcar İndeksESJI (Eurasian Journal Index)S Journal IndexI2ORMIAR (Information Matrix For The Analysis of Journals)
3. EJOSAT: European Journal of Science and Technology, Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergis, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi ULAKBİM
4. HUMANITAS, Hakemlik Sayısı:1.
Uluslararası Dergi TUBİTAK ULAKBİM
Ulusal Projeler
1. Görme Engellilere Yönelik Mikrolokasyon Hesaplama Tabanlı Bina İçi Sesli Yönlendirme Sistemi, TÜBİTAK PROJESİ, Araştırmacı, 01.12.2014-16.10.2017.
Ödüller
1. III. Uluslararası Afro - Avrasya Araştırmaları Kongresi jürisi ödülü- İstanbul, DUMLUPINAR ÜNİVERSİTESİ, Türkiye, 2017.